Nieuwsbrief september 2016 | lvcnet.nl
 • Hier groeit mijn
  business als kool
 • Hier grazen straks 200
  koeien online
 • Hier rustig genieten
  van het snelle leven
 • Hier webwinkel
  ik de wereld
 • Hier branden de peertjes
  als ik thuis kom
 • Hier sproei ik mijn tuin
  vanuit het regenwoud
 • Hier verdwijnt
  stotteren uit beeld
 • Hier ligt Australië
  om de hoek
 • Hier facetimen met
  je tante in Marokko
 • Hier haarscherp
  Humberto kijken
 • Hier vierkante ogen
  van het netflixen
 • Hier zonder kuren
  uren blijven turen
 • Hier is live U2 streamen
  geen toekomstmuziek
 • Hier staat loepzuivere
  radio op het programma
 • Hier straks gratis
  wifi langs de lijn
 • Hier houden we je
  scherp in de gaten
 • Hier de zorg die we
  later nodig hebben
 • Hier volg ik mijn
  colleges vanuit bed
 • Hier delen we slim
  elkaars kennis
 • Hier kun je
  gemakkelijk overstappen
 • Hier haal je
  dikke data bij je binnen

Nieuwsbrief september 2016

 

Wat staat er de komende 80 dagen op het programma

Er is alweer ruim anderhalve maand verstreken nadat we de glasvezelcampagne met een paar weken verlengd hebben. En we hebben, ondanks de vakantie, niet stil gezeten. We zijn vooral plannen en planningen gaan maken, want dat was nodig. Nodig omdat we in de drie grootste kernen, Boxmeer, Cuijk en Grave, niet het gewenste percentage hebben gehaald. Jammer, want nu moeten we onderzoeken of er alternatieven zijn en wat de impact ervan is op de exploitatie. Al met al veel ideeën, rekenen en plannen. Dat begin december klaar moet zijn. Nog 80 dagen te gaan…

Sceanario’s

Allereerst bekijken we wat de mogelijkheden zijn met de ruim 12.500 aanmeldingen. Waar liggen die adressen. En hoe kunnen we die zo efficiënt mogelijk aansluiten op het glasvezelnetwerk zodat de kosten laag blijven. Dit doen we samen met een gespecialiseerd bureau. Tegelijkertijd berekenen we of het een glasvezelnetwerk oplevert dat ook rendabel is. Want de kosten mogen de baten niet overschrijden. Zo komen we tot een optimaal netwerk waarbij we zoveel mogelijk aangemelde adressen aansluiten. Er zijn meerdere scenario’s die we nu gaan doorrekenen en afhankelijk de resultaten maken we daar een keuze uit.

Vervolgens gaan we de aanlegkosten van het scenario berekenen en daarmee gaan we naar een aantal banken. Zij willen het netwerk financieren als we voldoende garanties voor de lening kunnen afgeven. Ook hebben zij nog andere voorwaarden en die ze aan ons voorschrijven. Dit wordt vastgelegd in een ‘Letter of Intent’, kortweg LOI. De garantie komt waarschijnlijk van de gemeentes.

Marktconsultatie
Ondertussen moeten we ook nog marktpartijen vragen of zij geen plannen hebben om een glasvezelnetwerk aan te leggen in het Land van Cuijk. Marktconsultatie wordt dat genoemd. ‘Europa’ legt ons dat op omdat we een garantie nodig hebben van de gemeentes. En gemeentes mogen dat alleen onder strikte voorwaarden doen die bepaald zijn door de Europese Unie.

Wanneer we zeker weten dat marktpartijen geen glasvezel willen aanleggen in het Land van Cuijk, vragen we aannemersbedrijven, die glasvezel aanleggen tot hun dagelijkse bezigheid rekenen, om een offerte te maken. We zullen meerdere bedrijven uitnodigen zodat we de beste prijs voor de gewenste kwaliteit krijgen.

Nieuw raadsvoorstel
Dit alles moeten we de komende 80 dagen voor elkaar zien te krijgen. Een fikse klus. Begin december gieten we de resultaten in een eindrapport en toegevoegd aan een raadsvoorstel. Dit raadsvoorstel wordt begin februari behandeld in de raadsvergaderingen in de vijf gemeentes. De vraag waar de raad zich over moet buigen is of ze achter het voorgestelde scenario staan en of ze daarvoor garant wil staan. Die garantstelling is nodig om een lening bij de banken af te sluiten. Bij een positief besluit kan de aannemer direct aan de slag.

Nieuw bestuurslid

Nadat Berita Cornelissen het bestuur had verlaten om meer tijd voor haar nieuwe job als directeur van Metameer te nemen, is er een vacature ontstaan. We hebben vervolgens Arjan Breijer bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Arjan is ambassadeur/teamleider en woont in Sint Anthonis. In de gelijknamige gemeente vult hij ook de rol van gemeentelijk coördinator in en heeft hij contact met de teamleiders in de dorpen. We wensen Arjan veel succes toe bij de invulling van de functie.

Communicatie

De komende maanden houden we je zoveel mogelijk op de hoogte via e-mail, website, Facebook en Twitter. Het bestuur overlegt elke twee weken en de noemenswaardige zaken ventileren we na twee vergaderingen. Zo mag je elke maand een update verwachten via de genoemde kanalen.

×